Automatické dopouštění

Automatické dopouštění vody

Způsobů automatického dopouštění vody existuje několik. Uvedu dva příklady.

Plovák

Zřejmě nejlevnějším způsobem dopouštění je plovákovým spínačem. Cena plovákového spínače se pohybuje okolo 200-1000 Kč, dle kvality provedení.
Nevýhoda tohoto řešení je v jeho spolehlivosti. Občas dochází k zasekávání mechanismu.
Výhoda je jednoznačná a tím je cena.

Elektricky

Druhý a trochu drašší způsob je elektrický. Jednotka pomocí jednoho nebo dvou čidel hlídá úroveň hladiny a podle toho spíná výstupní kontakt. Na výstup je nejjednodušší připojit elektromagnetický (selenoidový) ventil, který při přívodu el. energie otevře ventil. Cena takového kompletu se pohybuje okolo 1000 Kč bez selenoidového ventilu. Selenoidový ventil lze použít i pračkový.
Elektroinstalaci musí provádět kvalifikovaná osoba. Hrozí úraz elektrickým proudem.
Nevýhodou je potřeba elektrického vedení.
Výhodou je jeho spolehlivost i při částečném zanesení elektrod.
Příklad hladinového relé zde.