Filtrace

Filtrace

Filtrace se skládá z mechanického předfiltru a biologické filtrace. Funkce mechanické filtrace je odstranění co největšího množství pevných částic ve vodním sloupci a tím zamezení zbytečného zanášení biologické filtrace. Biologická filtrace slouží pro vyčištění vody od biologické zátěže a tím se zabrání zvyšování nebezpečných NO2 a NO3, které mohou být i při malém množství toxické pro ryby. Zakladní hodnotou kvality vody je PH (kolem 7), gH (6 - 16 °dgH), kH (8 °dkH) a hodnoty NO2 a NO3 které by měli být 0.