Stavba jezírka
2012-03-26 17.28.07
2012-03-26 17.28.29
2012-04-10 17.54.11
Výkop pro dnovou gulu.
2012-04-10 17.55.30
Šachta na mechanický filtr, čištění a bezpečnostní přepad.
2012-04-26 19.57.27
Kompletně zalito betonem.
2012-04-26 19.57.55
2012-04-26 19.58.16
2012-04-26 19.58.39
2012-04-26 19.58.55
2012-04-26 19.59.12
Mělčina pro rostliny.
2012-04-26 19.59.33
Šachta pro biologický filtr.
2012-05-22 19.38.10
Fólie svařena a položena firmou Star-fish.
2012-05-22 19.38.52
2012-05-22 19.39.21
2012-06-27 20.03.03
Kytky nasázeny.
2012-06-27 20.03.23
Napuštěno!
2012-06-27 20.04.22
2012-06-27 20.04.42
Skimmer
2012-06-27 20.05.51
2012-06-27 20.06.19
2012-06-27 20.06.47
Plašič koček a další havěti.Odzkoušeno.
2012-06-27 20.08.31
2012-06-27 20.09.46
2012-06-27 20.03.44
Potůček.
2012-06-27 20.05.18
Mechanický předfiltr (vortex)
2012-06-27 20.10.17