Zastřešení jezírka

Zastřešení jezírka přes zimu

Způsobů zastřešení jezírka je hned několik. Nejdříve objasním několik skutečností. V zimě uniká z jezírka 90% tepla hladinou a jen 10% stěnami jezírka. Koi kapři dovezeni přímo z Japonska jsou zvyklí na mírnější zimy. Tito Koi jsou zvyklí na minimální teploty 3°C a více. Pokud vlastníte Japonské Koi kapry a nemáte hloubku jezírka aspoň 180 cm a více, tak doporučuji přečíst tento článek.

Způsob zastřešení č.1 - Zakrytí jezírka stavbou (neboli indoor jezírko)

Pro Koi samozřejmě nejlepší varianta, ale finančně také nejnákladnější. Přes zimu si jezírko udržuje pokojou teplotu a přes léto při dobrém provedení nedochází ani k přehřívání.
Nevýhoda: hodně vysoká pořizovací cena, pro někoho i nepřirozenost

Způsob zastřešení č.2 - Zakrytí formou rozebiratelného "skleníku"

Tato varianta je vhodná pro menší jezírka. U větších jezírek nelze toto provedení uplatnit z důvodu velkých rozměrů zastřešení a následné neúnosnosti stavby v případě velkého množství sněhu.
Nevýhoda: použitelné jen pro menší jezírka, časově náročná instalace a rozebrání
Výhoda: při správném sklonu se nemusí odmetat sníh

Způsob zastřešení č.3 - Zakrytí plovoucími deskami z PVC

Tento způsob je dobře použitelný i u větších jezírek a různých tvarů. Desky se snadno skladují a čistí.
Nevýhoda: nutnost odmetat sníh z desek aby nedocházelo k potápění desek a aby mohlo pronikat světlo skrz desky a vznikal "skleníkový efekt"
Výhoda: při správném sklonu se nemusí odmetat sníh
Výhoda: relativně nízká pořizovací cena

Existuje mnoho dalších způsobů od plovoucích koulí, přes pet láhve a další.

U všech těchto variant platí jedna věc, NIKDY nesmí být jezírko plně uzavřeno bez možnosti větrání. A do jezírka musí pronikat světlo, i pokud ho necháte částečně zamrzlé je potřeba odmetat sníh.